Musthave voor wielrenners: aansprakelijkheidsverzekering

Om het veilig voor iedereen te houden is het belangrijk om je tijdens het wielrennen aan de geldende verkeersregels te houden. Maar een ongeluk zit ook in een klein hoekje. Iemand kan  een fout maken, waardoor jij letsel oploopt of materiële schade. Het kan ook gebeuren dat je zelf een fout maakt, waardoor je letselschade of materiële schade veroorzaakt bij iemand anders.

Wie gaat betalen om het letsel of de schade te verhelpen? Om ingrijpende financiële gevolgen vanwege aansprakelijkheid voor een aanrijding te voorkomen, is het zeer verstandig een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, bijvoorbeeld bij Allianz Direct. Zo ben je verzekerd tegen zowel materiële schade als letselschade bij anderen als je verantwoordelijk bent voor het letsel of de schade.

Je rijdt een fietser of voetganger aan

Rijd je een andere fietser of voetganger aan, en heeft die andere persoon letselschade of materiële schade? Of jijzelf? Fietsers en voetgangers kennen geen extra bescherming ten opzichte van elkaar wettelijk gezien. Ze hebben gelijkwaardige rechten en plichten. De aansprakelijkheid wordt dan dus ook bepaald door de verkeerssituatie.

Ongeval tussen jou als wielrenner en een motorvoertuig

Gaat het om een aanrijding tussen jou als wielrenner en een motorvoertuig? Dan verandert de situatie behoorlijk. Fietsers worden wettelijk gezien als zwakke verkeersdeelnemers, en daardoor veel minder vaak aansprakelijk gesteld bij een ongeval. De bestuurder van het motorvoertuig zal moeten bewijzen dat jij als wielrenner een fout hebt gemaakt, wil hij of zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade of het letsel. Zelfs als jij als wielrenner het ongeluk veroorzaakt, ligt de aansprakelijkheid vaak bij de bestuurder van het voertuig vanwege jouw rol als zwakkere verkeersdeelnemer. Letsel- of materiële schade veroorzaakt door een motorvoertuig is trouwens gedekt door de verplichte (minimale) WA-verzekering.

Is de bestuurder van het motorvoertuig volledige aansprakelijk, dan heb je als fietser recht op een volledige vergoeding van de schade. Zijn jullie beiden gelijk verantwoordelijk? Dan krijgt de fietser 50 tot 100 procent van de schade vergoed, afhankelijk van het letsel en de ernst van de verkeersfout. Doordat je als zwakkere verkeersdeelnemer wordt gezien, krijg je als fietser ook bij een volledige verantwoordelijkheid nog steeds 50 tot 100 procent van de schade vergoed. Bega je als fietser opzettelijk een verkeersfout, of valt de bestuurder van een voertuig echt niets te verwijten? Dan kan deze laatste zich beroepen op overmacht. Alleen in deze situatie zul je als fietser volledig aansprakelijk worden gesteld.

Laten we hopen op een mooi komend fietsseizoen, met veel veilige kilometers!

Terug naar Nieuws